ImproLlibres pretén ser un estímul per apropar-se a laliteratura. Mitjançant una desaforada creativitat, l'elenc crea històries efímeres a partir de llibres i conviden a fer que el plaer continuï mitjançant el posterior exercici íntim de la lectura. L'experiència resulta pedagògica i lúdica,
una mescla perfecta on la docència i l'entreteniment vande la mà.

Elenc: Fanfi Garcia, Maria Andrés, Marc Escrig
Il·lustracions i projeccions: Àngel Escrig 
Assessorament pedagògic: Cristina Pardo
Fotos i vídeo: Noviembre Films