El TEATRE FÒRUM és un format de representació teatral que consta de dues parts. Primer un grup de actors i actrius representa una història que planteja una problemàtica social sensible per al públic assistent. Després es proposa un fòrum escènic on es convida als espectadors i espectadores a convertir-se en espect-actors i espect-actrius, és a dir, es convida al públic a pujar a l'escenari, interpretar un dels personatges proposats i actuar una cosa diferent tot buscant com trencar l'opressió plantejada. 

En COM QUEDEM? fiquem el focus en com es construeixen les relacions sexo-afectives en l’adolescència. Hem fet una investigació actual i revisada de com els jóvens aprenen a relacionar-se i ho hem recollit en aquesta peça. 

 

La història mostra la relació entre Pau i Lluna, una relació que comencen influïts per les seues amistats i que construeixen influïts pels estereotips que els rodegen. Cadascun vol una cosa i els ritmes no són els mateixos, tenen dubtes, inseguretats, desitjos, creences... i tot això els durà a una situació límit.